SBKs Halmstadsavd.

 • Missing_logo_thumb
  SBKs Halmstadsavd.
  Gatuadress: Skedalahed 112
  Postnummer: 302 93
  Postort: Halmstad
  Telefon: 035-121799
   
  PlusGiro:
  Bankgiro: 646-6148
  Notera att enskilda tävlingar kan ha eget gironummer, kontrollera alltid under Min ekonomi innan du betalar.

  Koordinater:
   
  Kontaktperson: Charlotta Zander
    charlotta_zander@hotmail.com
    0738305612
  Kontaktperson agility: Gunilla Blomqvist
    3544437@gmail.com
    0725044437
  Kontaktperson bruks: Tina Jonsson
    tavling@sbkhalmstad.se
    0702947916
  Kontaktperson ipo: Karin Gustafsson
    zassa1954@hotmail.com
    0702131781
  Kontaktperson lydnad: Christer Danielsson
    danielsson.wilja@gmail.com
    0701755426
  Kontaktperson rallylydnad: Anki Rolfsson
    sbk.halmstad.rallylydnad@gmail.com
    0702974107
  Printer
Staticmap?size=900x300&maptype=roadmap &markers=size:mid|color:red|&mobile=true&sensor=false&zoom=6